Pacient, který nemá u sebe zdravotní kartičku, může vložit jiný průkaz nebo pokračovat bez průkazu. Zde vložte kartičku pojištěnce Síla Wi-Fi signálu. Dlouhým podržením lze změnit Wi-Fi síť. Zámek chrání Vaše zařízení proti odcizení. Umožňuje také snadné otevření a výměnu případných vadných dílů.

Přestávka Konec ordinační doby